O MNIE / ABOUT
            Witaj! Nazywam się Ania Szot i jestem absolwentką Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologicznego-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Kocham sztukę, od dziecka wychowywałam się w jej otoczeniu, dzięki czemu nauczyłam się, jak wielkie znaczenie ma w życiu człowieka. 

Mój projekt powstał w celu przekazania tej wiedzy innym oraz przybliżenia ludzi do sztuki. Jest to też chęć zwrócenia uwagi na problem masowego powielania wzorów. Ludzie starają się wyróżnić, a jednocześnie idą za modą dyktowaną przez media, powielając motywy. Większość kupuje modne rzeczy, co w przypadku biżuterii zazwyczaj oznacza masowo produkowane, tanie ozdoby. Łatwo dostać takie błyskotki, jednak równie łatwo rzucić je w kąt, gdy przeminie na nie moda. Wtedy trzeba kupić następne „na topie”. Gdzie tu jest miejsce na oryginalność? 

Chciałabym zachęcić ludzi do tego, by postawili na rękodzieło, które niesie ze sobą tę oryginalność. Fakt, taka biżuteria jest droższa, ale ma w sobie troskę o każdy szczegół i jest robiona specjalnie na życzenie danej osoby. Ma w sobie też ładunek emocjonalny – takie przedmioty docenia się bardziej, bo są unikatowe i moda nie ma na nie wpływu. Uważam, że warto uzbierać trochę więcej pieniędzy na taki unikatowy przedmiot – wtedy bardziej go docenimy i będziemy się nim cieszyć znacznie dłużej.

-----------------------------------------------

Welcome! My name is Ania Szot and I'm the graduate of Art Department of Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities. I love art and being raised in its surroundings helped me to understand how important it is in human life.

I created my project to pass that knowledge to other people and make them feel closer to the art.
I also want to attract attention to the case of mass pattern replication - people try to stand out of the crowd while at the same time they follow the fashion dictated by media. Most of the people buy fashionable things which, in case of jewellery, means mass-produced, cheap apparel. It's easy to get that kind of things and also easy to forget when the trend fade. Then there's time to buy another trendy things. Where is the place for the individualism in this situation?

I would like to encourage people to invest in handcraft that gives this originality and individual look. This kind of jewellery is more expensive, that's true, but it's very detailed and personalized and it has an emotional load – you can appreciate the handcraft more because it's unique and timeless. I think that it's worth it to save money for that kind of unique thing – you will appreciate it more and it will give you joy for much longer time. 


Tworzę biżuterię i małe rzeźby wzorowane na przedmiotach codziennych. Sama wyjątkowo chętnie zbieram rzeczy wytworzone przez innych ludzi - posiadają ładunek emocjonalny i własną historię. Bardzo lubiłam dawać prezenty, które sama wykonałam – wiedziałam, że będą wyjątkowe. Znajomi reagowali bardzo pozytywnie na moje wytwory – stąd pojawił się pomysł na podzielenie się z innymi ludźmi moim pomysłem.

Od 08.12.2012. prowadzę bloga pod nazwą „Too Sweet”, na którym umieszczam swoje małe prace. Teksty pisałam po angielsku, bo po skończeniu studiów miałam w planach wyjazd za granicę, jednak stwierdziłam, że nie chcę opuszczać swojej Ojczyzny, dopóki nie spróbuję tutaj swoich sił. Dlatego od 17.05.2014 prowadzę bloga również po polsku.

Dlaczego „za słodkie”? Bo przeważnie ludzie widząc moje prace wypowiadają: „ojej, jakie to słodkie!”. O właśnie takie reakcje mi chodziło, pełne uśmiechu i pozytywnej energii! Jednak po jakimś czasie te wytwory stawały się tylko zbierającą kurz ozdobą pokoju. Myślałam, że fajnie by było uczynić moje prace praktycznymi tak, by można było je zabierać ze sobą - szukałam dla nich nowej formy. Od dłuższego czasu pragnęłam połączyć swoją sztukę z użytkowością. Wtedy właśnie stwierdziłam, że tworzenie oryginalnej biżuterii jest moim powołaniem, a zarazem kluczowym elementem mojego projektu. Zaczęło się od małych prac inspirowanych jedzeniem - głównie ciasteczkami i lodami, które starałam się oddać z jak najdokładniejszą precyzją. W całym procesie tworzenia najbardziej fascynowała mnie możliwość ciągłego eksperymentowania z materiałami.

---------------------------------------------------------

I create jewellery and small sculptures inspired by daily life. I also find a lot of pleasure in collecting other peoples creations because they have an emotional load and their own history. I have always enjoyed and encountered positive reactions when giving gifts that I made – I knew that they are extraordinary. That's why I've decided to share my idea with other people.

Since 8th of December 2012 I have a blog called “Too Sweet” where I publish photographs of my small works. I've been writing posts in English because I planned to go abroad after graduation but then I've decided that I don't want to leave my homeland before trying to do my best in here. That's why since 17th of May 2014 I have also a Polish version of the blog.

Why “too sweet”? Because usually when people see my works they say “oh my gosh, how sweet!”. Those are the reactions that I wanted to provoke – full of joy and positive energy! I thought that it would be cool to make my works practical so people could take them with themselves – I was looking for a new form. Since a long time I wanted to join the art and utility in my works so I've decided that creating an original jewellery is my call and a key element of my project. I started from small works inspired by food – mostly cookies and ice-creams that I was trying to make with the utmost precision to show as many details as possible. In the whole process of creation I was the most fascinated by a possibility of constant experimenting with materials.


Z czasem zaczęłam szukać własnych, bardziej charakterystycznych tematów, czegoś, co będzie wyzwaniem dla moich umiejętności. Tak powstały „mini gorseciki”, które aktualnie cieszą się największą uwagą wśród moich odbiorców. Są to zawieszki miniaturowych kopii gorsetów, których tworzenie jest dużo bardziej skomplikowane, ale sprawia mi wiele radości.

--------------------------------------------------------------

As time passed I started to look for my own, more characteristic themes, something that would be a challenge for me and my skills. That's why I started creating “mini corsets” which are now the most popular among my followers. They are mini corset-shaped pendants. Making them is much more complicated but it gives me a lot of joy. 


Jednak wciąż mi czegoś brakowało i szukałam dalej. Potem przyszło oświecenie – dlaczego nie połączyć swoich dwóch największych pasji – malarstwa z tworzeniem biżuterii? Tak powstały mini obraziki. Jestem ogromną miłośniczką malarstwa i kocham swoje prace, lub prace, które ktoś dla mnie wykonał. Obrazy sprawiają, że czuję się szczęśliwa, jednak jest niemożliwością ciągłe przebywanie w ich pobliżu. Moment podróży zawsze wywoływał we mnie smutek, że muszę pozostawić swoje prace w domu. Żartowałam często, że gdyby były na tyle małe, by wziąć je do kieszeni, to bym je zabrała ze sobą w podróż. Tak narodził się pomysł tworzenia miniaturowych obrazów - biżuterii, które są blisko mnie. Tworzę małe podobrazia na których maluję farbami olejnymi. Używam do nich srebrnych elementów biżuteryjnych. Pierwszymi miniaturowymi obrazami były moje własne prace dyplomowe. Później próbowałam swoich sił w odtwarzaniu znanych i lubianych przeze mnie dzieł.

------------------------------------------------------------

But still I was missing something so I kept looking and finally felt an enlightment – why not joining my two biggest passions – painting and making jewellery? That's how mini-paintings were created. I'm a huge fan of painting and I love my works and arts made for me by other people. Paintings make me feel happy but it's impossible to be constantly around them. I was always sad when I was going away because I had to leave my works at home. I was often joking that if they would be small enough to fit them in a pocket I would take them with me. That's how the idea of creating mini-paintings was born – a jewellery that is always with me. I use oil paint on small canvas that I make and a silver jewellery components. My first mini-paintings were copies of my own graduation arts. After that I tried replicating well known paintings that I liked.


Od początku moim zamysłem było stworzenie sztuki bliżej człowieka. Zazwyczaj gdy się o niej mówi ludzie wyobrażają sobie wielkie obrazy i rzeźby, kojarzą je z muzeami, galeriami czy wystrojem wnętrz. Często zapomina się, że jest nią również rękodzieło artystyczne. Chciałam, aby było bardziej cenione, by inni zrozumieli jak wiele emocji i serca wkłada się w jego tworzenie. Dzięki moim małym pracom każdy człowiek może być bardzo blisko sztuki, która przynosi szczęście i uśmiech na twarzy, a także uświadamia, że liczy się jakość, a nie ilość.

Pozdrawiam i dziękuję za odwiedzenie mojego bloga :)

-------------------------------------------------------------------

My idea since the beginning was to create an art that is more accesible to the human. Usually when people say about art they imagine huge paintings and sculptures associated with museums, galleries or interior design. Quite often we forget that handcraft is also an art. I wanted the handcraft to be more appreciated, I wanted people to understand how many emotions and love artist puts in creating that kind of thing. Because of my works each person can be very close to art that brings happiness and smile and teaches that the quality, not the quantity, matters.

Best regards and thank you for visiting my blog. :)

No comments:

Post a Comment

I thank for commenting, and visiting my blog.
If You have some ideas, suggestions, write to me boldly I will try to answer even curliest challenges.